17 Mar 2016

Yr Ardd ar y teledu – Prynhawn Da

Ardd Fotaneg · Botanic Garden

Os na weloch chi’r Ardd ar raglen ‘Prynhawn Da’ S4C, cliciwch yma i weld darn ar hanes yr Ardd a hefyd amdano’n coeden dderwen sydd yn cystadlu am ‘Goeden Ewropeaidd y Flwyddyn’

Bydd canlyniadau’r bleidlais yna yn cael eu cyhoeddi ar 20fed o Ebrill.

Dilynwch y ddolen yma am ragor o wybodaeth – http://www.treeoftheyear.org/Letosni-rocnik/Dub-s-zivotem-na-vlasku.aspx