16 Jun 2016

Rhyfeddodau’r Tŷ Gwydr Mawr

Ardd Fotaneg · Botanic Garden

Er i mi weithio yma am dros dwy flynedd nawr, mae’r Tŷ Gwydr Mawr dal i fy synnu pob tro rwy’n cerdded mewn iddo.  Hwn yw’r Tŷ Gwydr un-rhychwant mwyaf yn y byd ac mae wir yn adeilad arbennig.  Dewch i’w gweld cyn bo hir, yn enwedig tra bod nifer o’r planhigion yn blodeuo ar hyn o bryd.